Dit is een demo shop! Uw bestelling zal niet worden verwerkt.

Retourneren

Wilt u een product retourneren? Dan leggen wij u hieronder graag uit hoe dit in zijn werk gaat. U kunt ons zowel online als offline op de hoogte brengen van uw retourverzoek. Wilt u alles direct online in orde maken?
Ga naar het online retourformulier >

Extra lange bedenktijd

Bij Fixami.be kunt u zich binnen een (verlengde) termijn van 100 dagen (in plaats van de wettelijk voorgeschreven 14 dagen) beroepen op uw herroepingsrecht, ongeacht of u op de website iets heeft besteld of in de showroom heeft gekocht. Dit geldt bovendien voor zowel consumenten als bedrijven. Anders dus dan de wet die voorschrijft dat dit slechts consumenten betreft. Voor een snelle verwerking van uw herroepingsverzoek adviseren wij u om gebruik te maken van ons onderstaande online retourformulier. U kunt een herroeping natuurlijk ook op een andere manier aan ons kenbaar maken. Neem in dat geval even contact met ons op, dan helpen wij u een handje! Gelieve voor het retour sturen te laten weten. Vanaf het moment van herroeping dient u uw aankoop binnen een termijn van 14 dagen retour te zenden.

Wanneer een product gebruikt is, is er geen sprake van een zichttermijn maar van een gebruikstermijn. Hierdoor is het product niet meer in “winkelstaat”, waardoor het kan zijn dat wij minder geld terug geven.

Snel geregeld

Een aankoop retourneren? Geen probleem! Voor een snelle verwerking van uw retourverzoek adviseren wij u onderstaand formulier voor herroeping volledig in te vullen en te versturen. Het is natuurlijk niet verplicht, want u kunt ons bijvoorbeeld ook een e-mail sturen of op een andere manier met ons in contact treden. U ontvangt vervolgens per e-mail een ontvangstbevestiging.

Indien u geen gebruikmaakt van het online formulier, kunt u uw retourverzoek richten aan contact@fixami.be of per briefpost aan:

  • HBL Online B.V.
  • Fixami.be
  • Jellinghausstraat 37
  • 5048AZ Tilburg
  • Nederland

Let op: de 100 dagen bedenktijd is een zichttermijn, geen gebruiktermijn. Als u het aangekochte product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of u het product daadwerkelijk wenst te behouden, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering. Neem even contact met ons op indien u een dergelijk product wenst te retourneren.

Gratis retourneren

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor onze rekening. Op het moment dat wij uw retouraanvraag bevestigen, krijgt u van ons een mail met de keuze uit verschillende verzendmethodes. Hierna ontvangt u van ons een retourlabel.

Annuleren van een geplaatste bestelling

U kunt uw geplaatste bestelling gratis annuleren wanneer deze nog niet door ons verzonden is. Het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten zal dan aan u terugbetaald worden.

Crediteren/terugbetalen

  • Fixami.be is aangesloten bij Trusted Shops, waardoor het voldoet aan de meest recente regelgeving rondom internetaankopen.
  • In geval van ontbinding van onze overeenkomst, volgens de algemene voorwaarden, zal Fixami.be het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  • Eventuele oorspronkelijke verzendkosten vergoeden we wel, behoudens een eventueel gekozen duurdere verzendmethode dan de standaardverzending.

Retourformulier